Schoon consultancy en coaching biedt tijdelijk ondersteuning binnen uw organisatie op het gebied van managementtaken of projecten. Ook het begeleiden en coachen van verandertrajecten valt binnen het aanbod.

Als interim manager kan ik tijdelijk het roer overnemen ter overbrugging. Ook kan ik ingezet worden bij behoefte aan externe deskundigheid om verder te komen in een knellend vraagstuk. Een plan van aanpak opstellen en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en implementatie behoort tot de taken.

Vanuit ruime ervaring, binnen de zorg- en onderwijssector, op het gebied van leidinggeven, projectbegeleiding en coaching van teams en individuen, kan ik een positieve opbouwende beweging tot stand brengen. 

Doortastend in analyse en met kennis van de sector zal er in korte tijd helder zijn welke uitdagingen er liggen. De aanpak is positief en sensitief ten opzichte van de organisatie en ten opzichte van de mensen die het werk binnen de organisatie vorm geven.

Doelgericht met daadkracht en humor gezamenlijk stappen zetten om te komen tot herstel, verandering of groei in kwaliteit.

Relatie als basis voor prestatie